Beat Satış Sözleşmesi

Lisans Alan:
Lisans Sahibi: Petra Beatz

Sanat Eseri:

Lisans Alan ve Lisans Sahibi aşağıdaki şartları kabul etmişlerdir:

Ana Kullanım
Lisans Sahibi, Lisans Alan tarafa kompozisyon ile ses senkronizasyonunu kısmen veya tamamen ve büyük ölçüde orijinal haliyle (“Ana Kayıt”) kaydetmek için münhasır olmayan bir lisans verir.

Sahiplik
Lisans Sahibi, Kompozisyonun %100 tüm haklarını (telif hakkı, yayınlama ve sahiplik) korur ve münhasıran ve / veya münhasıran satmaya devam edebilir. Lisans Alan Taraf, Kompozisyonun haklarını satma veya lisanslama hakkına sahip değildir. Başka bir tarafın Lisans Sahibinden Kompozisyona münhasır haklar satın alması durumunda, Lisans Alan Taraf bu sözleşmede belirtilen sınırlamalar ve bu şartlar yerine getirilene kadar münhasır olmayan hakları elinde tutacaktır.

Mekanik Haklar
Lisans Veren, Lisans Alan Tarafa fonograf kayıtlarının, kaset bantlarının, kompakt disklerin, internetten indirmelerin, diğer ve çeşitli ses ve dijital kayıtların çoğaltılması, üretilmesi ve dağıtılması için Ana Kaydı kullanması için münhasır olmayan bir Lisans verir. Bu tür Kayıtların veya bu Kayıtların herhangi bir kombinasyonunun toplam 5000 kopyasının basılması veya satılması için dünya çapında gecerli bir lisans verir. Ayrıca Lisans Alanin, kar amacı gütmeyen ve ticari olmayan kullanım için sınırsız internet indirmesi ve dağıtmasına izin verilecektir.

Performans Hakları
Lisans Sahibi, Lisans Alana, Ana Kaydı sınırsız kar amacı gütmeyen performanslarda, şovlarda veya konserlerde kullanması için münhasır olmayan bir Lisans verir.

Lisans Alan Tarafın ayrıca Master Kaydı sınırsız kâr amacı güden performanslarda kullanmasına izin verilir. Lisans Alan, söz konusu performanslarda Ana Kaydı kullanarak bes bin (5000 $) kadar bilet satışı kazanabilir.

Müzik Videoları
Lisans Sahibi, Lisans Alana sınırsız müzik videosunda Ana Kaydı kullanması için münhasır olmayan bir Lisans verir.

Senkronizasyon Hakları
Lisans Sahibi, Lisans Alan Tarafa film, video, dijital animasyonlar ve video oyunları (toplu olarak “Projeler”) bölümlerini kopyalamak, gerçekleştirmek, düzenlemek ve / veya döngü yapmak ve ana kaydı senkronizasyonda kullanmak için münhasır olmayan bir (1) Proje ile sınırlandırılacak şekilde Lisans verir.

Kredi
Lisans Alan Taraf, Kompozisyonun orijinal sahipliğini tüm medya ve performans formatlarında uygun ve makul bir şekilde mümkün olan ve yazılı olarak kabul eder (örnek: Prod. Petra Beatz). Bir projenin ticari olarak piyasaya sürülmesi ve bir performans hakları kuruluşuna kaydedilmesi durumunda, Lisans Sahibi eser sahibi olarak kabul edilecektir.

Sampling
Lisans Alan Taraf, Kompozisyonun, materyallerin Lisans Alan’ın sorumluluğunda olduğu bir “Kiralama için Yapılan İş” olarak satın alındığını kabul eder.

Ödeme İadesi
Bu Lisans için ödeme iadesi yapılmaz. Lisans Alan Taraf Lisans Sahibi’ne anlaşılan ödemeyi yapmaz ise Lisans Sahibi Lisans Alan’a yazılı bildirimde bulunarak bu Lisansı feshetme hakkına sahiptir. Bu tür bir fesih, paraları ödenmemiş Kayıtların kaydedilmesini, üretilmesini ve / veya dağıtımını yürürlükteki yasalar uyarınca ihlal olarak kabul edilebilir ve işlem yapılabilir hale getirir.

Koşul
Lisans Sahibi ve Lisans Alan tarafından yürütülen bu Lisans sözleşmesi, Yürürlük Tarihi itibariyle bir (4) yıllık bir süre boyunca veya dağıtım limitleri karşılanana kadar tüm amaçlar için geçerli olacaktır. Lisans Sahibi tarafından Kompozisyona münhasır bir lisans satılması durumunda, bu sözleşmenin şartları onanacaktır.

Tazminat
Lisans Alan Taraf, Lisans Sahibi’nin herhangi bir iddia, zarar, hasar, maliyet ve giderine karşı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Lisans Alan’ın temsilcilerinin herhangi bir ihlali sonucu ortaya çıkan veya bu ihlalden doğan makul avukat ücretleri dahil olmak üzere tazminat vermeyi kabul eder, işbu garantiler veya sözleşmeler.

Çeşitli
Bu Lisans devredilemez ve belirtilen Kompozisyon ile sınırlıdır, Lisans Sahibi ve Lisans Alan arasında Kompozisyonla ilgili tüm anlaşmayı oluşturur ve hem Lisans Alan hem de Lisans Sahibi ile ilgili halefleri, atamaları ve yasal temsilcileri için bağlayıcı olacaktır.

Geçerli Kanun
Bu Lisans, yasaların ihtilaflarına ve ilkelerine bakılmaksızın Türkiye yasaları tarafından yönetilip yorumlanacaktır.

Yayıncılık
Lisans Sahibi tüm yayın haklarını saklı tutar.